กลุ่มแม่บ้านสตูล แปรรูปปูขาวเป็นปูสามรส สร้างรายได้

พบกับคุณบุศราสง่าบ้านโคก ((คุณจ๊ะโอ๋)) สอบถามที่มาถึงผลิตภัณฑ์ “ปูและกุ้ง 3 รุ่ง” รองรับร่างกายของแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดสตูลเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยอาศัยทรัพยากรท้องถิ่นมาพัฒนาและแปรรูปเป็นแหล่งที่มาของแหล่งที่มาของรายได้คือปูสามรสที่แปรรูปจากปูขาว

Related videos