“ข้าวเกรียบเห็ด” เสริมรายได้ชาวสวนยางกบินทร์บุรี นำความผสมผสานมาทำอาชีพได้

การทำสวนยางแบบผสมผสาน คือหนึ่งในวิธีการส่งเสริมความยั่งยืนให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง โดยการผลิตข้าวเกรียบเห็ดไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมากมายหรือค่าใช้จ่ายในการลงทุน และสามารถทำได้ในพื้นที่จำกัด โดยสามารถขายผลิตภัณฑ์ที่ได้ในตลาดท้องถิ่นหรือผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไอจี หรือแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและสร้างรายได้เสริมให้กับชาวสวนยางในพื้นที่ได้อย่างมั่นคง

Related videos