ครั้งแรกที่หย่อนรูปลาไหลได้เยอะสุดได้เกือบ10โล / ต้อม คนทำมาหากิน

เป็นการหาอยู่หากินในรูบแบบหารูปลาไหลแล้วหย่อนเหยื่อล่อหาเพื่อเลี้ยงปากท้อง การใช้เหยื่อเพื่อดึงดูดปลามายังตาข่ายหรือกล้ามปลา เช่น การใช้เหยื่อตามปลาที่ปลากิน เช่น ตกปลาตามกาดหรือเหยื่อปลอกผนัง อาจเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ

Related videos