ชาวสกลนครสร้างรายได้จับจั๊กจั่นภูพานกิโลละ700บาท ของที่มีอยู่ตามท้องถิ่นสร้างรายได้โดยไม่ต้องลงทุน

ชาวสกลนครสามารถสร้างรายได้โดยการจับจั๊กจั่นภูพาน โดยไม่ต้องลงทุนมาก จั๊กจั่นภูพานเป็นสัตว์ที่มีอยู่ตามท้องถิ่นและมีจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นได้ง่าย การจับจั๊กจั่นภูพานสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือเล็กน้อย เช่น ไก่ครายหรือกรงหนู และไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากมายในการเลี้ยงดู การจับจั๊กจั่นภูพานมีราคาขายที่มั่นคงในตลาดและมีความต้องการสูง โดยราคาปกติของจั๊กจั่นภูพานอยู่ที่ประมาณ 700 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่มีกำไรสูงต่อหน่วยสินค้า

Related videos