ตามล่าปลากดคังกับกับอาจารย์ใหญ่ลุงน้อย เป้าหมายเด็ด

คือการหาอยู่หากินของคนบ้านนอกหากินตามแม่น้ำ ในการหาปลาในแม่น้ำคุณต้องเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เหยื่อตกปลา เหยื่อปลาที่คุณสามารถหาได้ในพื้นที่ สายตากเป็นเส้นใยที่ใช้ต่อปลา เหยื่อปลาหลากหลาย กล้ามเนื้อปลา รอก จิกกิ้ง และอุปกรณ์สำหรับล่าปลา

Related videos