ผลักดันสงขลาเป็นมหานครมะพร้าวน้ำหอมภาคใต้ มะพร้าวที่ทำให้สร้างรายได้ของคนสงขลา

การปลูกมะพร้าวน้ำหอมในดินสามารถทำได้ดีในพื้นที่ของดันสงขลา เนื่องจากมีสภาพดินที่เหมาะสมและสภาพอากาศที่เหมาะสมตลอดปี การปลูกมะพร้าวน้ำหอมไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่นี้ เเต่ยังสร้างงานทำให้คนในชุมชนมีโอกาสทำงานและมีรายได้มากขึ้น ทำให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

Related videos