ตีผึ้งโพรงกับเคล็ดลับใหม่ๆ เอามาหากินชีวิตบ้านๆ

การเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตน้ำผึ้ง นอกจากนี้ยังสามารถเก็บผลผลิตเพิ่มเติมเช่น น้ำผึ้งหรือน้ำผึ้งเม็ดให้ได้ด้วย นี่คือขั้นตอนในการเริ่มต้นกิจกรรมตีผึ้งโพรง คุณสามารถหาผึ้งโพรงได้จากการซื้อจากเกษตรกรที่มีผึ้งโพรงอยู่แล้ว หรือสามารถจับแม่ผึ้งด้วยตนเอง คือวิธีการทำมาหากินของคนบ้านนอก

Related videos