ทำก่อนรวยก่อน “หอยทาก” สัตว์เศรษฐกิจมาแรงได้เงิน 2.4 ล้านบาท

ทำก่อนรวยก่อน สัตว์เศรษฐกิจมาแรง ลงทุนครั้งเดียว เลี้ยง 20 วัน ได้เงิน 2.4 ล้านบาท “หอยทาก” การเกษตรเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน เกษตรกรจะต้องมีการวางแผนและการจัดการที่ดีในทั้งสองด้านเพื่อประสบความสำเร็จในการผลิตพืชและผลผลิตของตนเอง

Related videos