ทำอาชีพอิสระ สร้างเงิน 10 ล้าน ก่อนอายุ 30 ทำเงินก่อนสาย

มีเงิน 10 ล้าน ก่อนอายุ 30 ทำยากแต่ทำได้ และทำกันแบบนี้ Kong Story Ep.นี้ … เพียงแค่คิดเริ่มต้นกับ indeem ที่มีทั้งสังคมที่เราอยู่ และการใช้ชีวิตถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระตือรือร้นอยู่เสมอ รวมไปถึงการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง แต่เราต้องกล้าที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเอง

Related videos