ทำเกษตรแค่ 3อย่าง สร้างรายได้ทั้งปี ด้วยวิธีบ้านๆ ที่ทำได้ทุกคน

การปลูกผักและสมุนไพรในสวนของคุณเป็นวิธีที่ง่ายและมีความหลากหลาย คุณสามารถใช้พื้นที่สำหรับการปลูกในถ้ำกระจกหรือถาดเพาะเมล็ด ผักเช่น ผักกาด, ผักบุ้ง, และสมุนไพรเช่น กระชาย หรือ ผักชี สามารถเติบโตได้ดีในสภาพอากาศของไทย และสามารถขายได้ในตลาดใกล้บ้าน

Related videos