ผักตบชวาส่งออกญี่ปุ่นได้ สร้างรายได้หลักแสน พืชที่มองข้ามกลับมีราคา

ผักตบชวาซึ่งได้รับความนิยมและสามารถส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นได้อย่างประสบความสำเร็จ การปลูกผักตบชวามีศักยภาพในการสร้างรายได้หลักแสน โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่มีความสนใจในอาหารสุขภาพและผักอินทรีย์ที่มีคุณค่าสูง

Related videos