อาชีพยั่งยืนต้องอาชีพเกษตรกร ปลูกแตงกวาสร้างรายได้ให้กับชาวเกษตรกร

การปลูกแตงกวาเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยเป็นการเลือกที่ที่เหมาะสำหรับสภาพอากาศและอุณหภูมิในประเทศไทย แตงกวาเป็นผลไม้ที่มีความนิยมในตลาดและมีความต้องการสูง ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการเพิ่มรายได้ในชุมชนเกษตรกร การเริ่มต้นการปลูกแตงกวาไม่ยาก เริ่มต้นด้วยการเตรียมพื้นที่ให้พร้อมโดยการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช หลังจากนั้นให้เตรียมดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีตามความเหมาะสม จากนั้นเตรียมต้นกล้าแตงกวาที่มีคุณภาพจากตลาดเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นหรือจัดหามาเอง

Related videos