ปลูกผักพื้นที่น้อยเท่าที่เรามี สร้างรายได้กำไรดี จ.สมุทรสาคร

สิ่งสำคัญคือ การปลูกผักไร้สาร เพื่อสร้างรายได้ การปลูกผักในพื้นที่น้อยเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการสร้างรายได้เสริม การปลูกผักในพื้นที่น้อยนั้นสามารถทำได้ทั้งในกระถาง ถุงปลูก หรือแปลงผักขนาดเล็ก อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี จ.สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการปลูกผัก เนื่องจากมีสภาพอากาศที่เหมาะสมและมีตลาดรองรับที่หลากหลาย

Related videos