ปลูกมะม่วงในสวนมะพร้าว สร้างรายได้เสริม 28,000 บาท ที่ไม่ต้องลงทุนสูง

ปลูกมะพร้าวใช้ระยะห่างเท่าไหร่ ปลูกต้นอะไรแซมระหว่างต้นมะพร้าวในสวนมะพร้าวเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องลงทุนสูง มะม่วงเป็นไม้ผลที่เหมาะสำหรับการปลูกในท้องถิ่นร้อนและชื้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสภาพอากาศในสวนมะพร้าว ดังนั้นการปลูกมะม่วงในสวนมะพร้าวไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมมากนัก การเริ่มต้นปลูกมะม่วงในสวนมะพร้าวสามารถทำได้โดยการเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและดินในพื้นที่ของเรา การดูแลรักษาก็ไม่ยาก เพียงแต่ต้องให้น้ำให้เพียงพอและใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ การตลาดมะม่วงก็สะดวกและมีความต้องการสูงในตลาดในและต่างประเทศ

Related videos