มาผิดคิว ตามล่าปลากดคังดันเจอแต่ปลาที่ไม่ต้องการ

เป็นการหาอยู่หากินของคนบ้านนอกหาอยู่หากินตามแม่น้ำ การหาปลาประทังชีวิตเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญสำหรับชุมชนที่อาศัยตามทางน้ำหรือชาวประมงที่อาศัยในพื้นที่ที่มีทรัพยากรน้ำมากมาย การหาปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารและเงินได้มีหลายวิธีและเทคนิคที่ใช้กันในแต่ละสถานที่

Related videos