จากผู้หญิงขายของตลาดนัด สู่เส้นทางแม่ค้าออนไลน์ที่สร้างรายได้เยอะมากต่อเดือน

การเปลี่ยนจากการขายของตลาดนัดเป็นการเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้มากมายต่อเดือน ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook, Instagram, หรือ Shopee เพื่อสร้างร้านค้าและโปรโมทสินค้า ารใช้เครื่องมือตลาดออนไลน์เช่น Facebook Ads Influencer Marketing หรือการทำ SEO เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย

Related videos