แหล่งทำเงิน เค้กขนมไทย ต่อยอดง่าย ทำกินได้ ขายคล่อง

คลุกคลีกับขนมไทยมานาน คุณแอมป์เจ้าของร้านกลิ่นหอม เลยขอต่อยอดธุรกิจครอบครัวด้วยการดัดแปลงขนมไทยให้ออกมาหน้าตาแบบเค้กฝรั่ง การทำเค้กขนมไทยเพื่อสร้างรายได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ และมีทั้งความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าทางความสนุกสนานในการเป็นหนึ่งในผู้ผลิตขนมไทยแบบองค์กรอย่างแท้จริง

Related videos