พริกหยวก ปลูกอย่างไร? ให้มีรายได้ต่อเนื่อง ผลผลิตสูง ได้ราคางาม

พริกหยวก หรือที่เรียกกันอย่างกว้างขวางว่า “พริกชี้ฟ้า” เป็นพืชผักที่มีความนิยมในการปลูกในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เนื่องจากมีรสชาติหอม รสเผ็ดเล็กน้อยที่เข้ากันได้กับอาหารไทยหลากหลายชนิด ไม่เพียงแต่รสชาติที่ดี พริกหยวกยังมีคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางการแพทย์มากมายอีกด้วย

Related videos