อาชีพไม่มีขอบเขต ทำได้ด้วยสองมือ พื้นที่การทำไม่มีจำกัด

หากคุณอยากสร้างอาชีพแต่มีพื้นที่อย่างจำกัด แน่นอนว่าคำว่า อาชีพ ไม่มีขอบเขตหรือจำกัดความได้เลยว่ามันจะต้องเป็นอาชีพอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าการสร้างอาชีพสามารถสร้างได้เพียงแค่สองมือ สองเท้าของมนุษย์ทุกคนได้ด้วยความรับผิดชอบที่ต้องมีเป็นอันดับแรก

Related videos