สร้างอาชีพให้ถูกจุด และไม่เสียเวลาชีวิต

สร้างอาชีพก่อนได้ แต่ต้องค้นหาตัวเองให้ถูกกับอาชีพที่เราจะทำให้ถูกจุด อีกทั้งการสร้างอาชีพจะต้องไม่ทำให้เสียเวลาไปในช่วงแต่ละช่วงการทำเงินอย่างสูญเปล่า แต่ก่อนที่จะสร้างอาชีพ หาวิธีค้นหาตัวเองเพื่อสร้างอาชีพให้ถูกหลักความต้องการของตัวเองให้ได้ก่อน

Related videos