สร้างรายได้พิเศษวันละ 1,000 บาท ง่ายได้ด้วยตัวเอง

ในยุคที่รายได้ขึ้นไม่ทันราคาอาหารและข้าวของเครื่องใช้ ใครๆ ก็พูดว่าเราจำเป็นต้องมีอาชีพที่ 2 งานที่ 3 รายได้ที่ 4 ถ้านึกไม่ออกว่าจะทำอะไรดี การจัดการแหล่งรายได้ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิผลจำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ การสร้างงบประมาณที่รองรับรายได้ที่ผันผวนและการจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงิน

Related videos