วัชพืช สร้างรายได้หลักแสน สร้างเงินให้กับตัวเองง่าย ๆ กับผักตบชวา

การปลูกผักตบชวาเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่วัชพืชเหล่านี้มีความต้องการสูงในตลาดและมีราคาที่ดี เป็นผักที่มีรสชาติหวานอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทำให้มีความนิยมในการใช้ในอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ อย่างมาก เมื่อต้องการเริ่มต้นการปลูกผักตบชวา สิ่งที่คุณต้องการคือพื้นที่สำหรับการปลูกที่มีแสงแดดพอเหมาะและดินร่วนซุยที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช หลังจากนั้นให้เตรียมดินโดยการปรับสภาพดินให้เหมาะสมและใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีตามความเหมาะสม

Related videos