หาปลาได้แบบนี้ทุกวันได้เดือนเป็นแสนแน่ๆ / ต้อม คนทำมาหากิน

เป็นการหาอยู่หากินตามแม่น้ำเพื่อเลี้ยงครอบครัว การหาปลาประทังชีวิตไม่เพียงแต่เป็นการหาอาหารและเงินได้ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ การที่ชาวประมงสามารถปฏิบัติกิจกรรมการหาปลาอย่างเก่งกาจและมีความรู้เชี่ยวชาญ จะส่งผลให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทางที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Related videos