การกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 อาชีพรุ่งยุคโควิด-19

กรุงเทพฯ 2 ม.ค. – การกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายอาชีพต้องหยุดชะงัก บางคนต้องตกงานจากสถานการณ์นี้ การส่งเสริมแนวคิด Self-Reliance และการสร้างชุมชนที่เชื่อมโยงและยั่งยืนเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็งในภาวะวิกฤต นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการบริโภคยังสามารถเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Related videos