ทำนาบัวเป็นอาชีพเกษตรกรที่มีรายได้สูง อาชีพที่น่าลงทุน

เกษตรกรขุดสระ “ทำนาบัว” เก็บทุก 2 วัน สร้างรายได้งาม ที่ชุมชนเนินพระเนาว์ ต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย นาบัวแห่งนี้เป็นของนางลัดดา การทำนาบัวหรือการปลูกบัวในน้ำ เป็นอาชีพเกษตรกรรมที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจของเกษตรกรหลายคนในประเทศไทย เนื่องจากบัวเป็นพืชที่มีความสวยงามและมีคุณค่าในหลายด้าน นอกจากจะใช้ในการตกแต่งสถานที่และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว บัวยังมีมูลค่าในด้านการตลาดที่สูง ทำให้การทำนาบัวกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงสำหรับเกษตรกร

Related videos