เกษตรกรอาชีพที่สบายที่สุด!! ลบความเชื่อเดิม ๆ สร้างรายได้ด้วยความคิดใหม่ ๆ สร้างรายได้ดี

การสร้างรายได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยธรรมชาติที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติและการตลาดที่ดีสามารถส่งผลถึงผลผลิตของเราต่อสินค้าไปต่อยอดในการแปรรูปหรือโภชนาการสินค้าที่มีคุณค่า เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากสิ่งนี้

 

Related videos