เพาะเห็ดร้อน เห็ดเย็น สร้างรายได้หลายยหมื่นบาท

มากันในช่วงของการทำเงิน ของอาชีพเกษตรกร วันนี้เราจะพาไปดูการ “เพาะเห็ด” ขาย…ที่สามารถสร้างรายได้ หลายหมื่นบาทต่อเดือน การเลี้ยงเห็ดเหล่านี้สามารถทำได้ทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย โดยสามารถใช้วิธีการเพาะเห็ดในภาชนะที่เตรียมไว้ล่วงหน้า หรือการนำเสนอในรูปแบบของสารสกัดเห็ดเพื่อให้ได้รับรายได้จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและทางการแพทย์

Related videos