ทำพื้นที่รกร้างปลูกเมล่อนข้างบ้าน จุดเริ่มต้นการสร้างรายได้เสริม

ข่าวฟาร์มเมล่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยฟาร์มนี้เป็นของคุณภัทราภรณ์ ทรัพย์นิตย์มาเป็นจุดเริ่มต้นที่มาจากเมื่อพื้นที่พร้อมแล้วก็สามารถเริ่มปลูกเมล่อนได้โดยการเอาต้นกล้าลงดินให้ลึกพอและรดน้ำให้ชุ่ม ควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอและให้ปุ๋ยเพิ่มเติมตามความต้องการของพืช เมล่อนมักใช้เวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 2-3 เดือน จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

Related videos