เดินทางมาไกลเจอแบบนี้ถึอว่าคุ้มหมายเด็ดหมายเก่าของลุงน้อย / ต้อม คนทำมาหากิน

เป็นการหาอยู่หากินของคนบ้านนอก สามารถจัดจำหน่ายปลาหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการตกเบ็ดหรือการหาปลาผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ตลาดสด ร้านค้าออนไลน์ หรือผู้ประกอบการอื่น ๆ ตกเบ็ดหรือการหาปลาขึ้นอยู่กับการสร้างความเชื่อมั่นในทักษะของคุณ การเรียนรู้และปรับตัวตามสภาพแวดล้อม

Related videos