เปลี่ยนจากที่นาเดิมมาปลูกผลไม้สร้างรายได้ทั้งปี สร้างเงินให้กับเจ้าของที่ได้ทุกเดือน

ส่วนไร่นาสวนผสมแบบเกษตรอินทรีย์ยังช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ของเกษตรกรรม และช่วยให้เราสามารถตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงมีชีวิตอยู่ในการเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค ส่วนผสมที่เป็นสาเหตุของไร่นาสวนแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการผลิตรายได้ที่มีผลประโยชน์ที่เป็นผลต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

Related videos