เป็นแม่ค้าผลไม้ กว่าจะได้แต่ละบาท สวนผลไม้ที่ต้องมีมาตรฐานเพื่อผู้บริโภค

ค้าขายอะไรบางทีอาจจะง่ายที่จะกล่าวถึงแม่แอน-พ่อคริตมีสวนผลไม้ที่หลายคนคิดว่าสบาย แต่เบื้องหลังก็จะมีมาตรฐานไม่จำเป็นต้องดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภค และเป็นแม่ค้าผลไม้เป็นอาชีพที่บางครั้ง และไม่ได้อีกเลยเพื่อให้ได้รับการดูแลจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเห็นรายได้สวนผลไม้เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุดเพื่อให้ผลไม้ที่ค้นพบมีคุณภาพและต่อเนื่องอีกครั้ง

Related videos