เพาะถั่วงอก ใช้พื้นที่ข้างบ้านให้มีประโยชน์

การเพาะถั่วงอกในพื้นที่ข้างบ้านไม่เพียงแค่ทำให้พื้นที่ดูสดใสและสวยงาม แต่ยังมีประโยชน์มากมายทั้งในด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ถั่วงอกเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี รวมถึงมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะฉะนั้นการเลี้ยงถั่วงอกในพื้นที่ข้างบ้านจึงเป็นทางเลือกที่ดีทั้งในด้านสุขภาพและการให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

Related videos