เพาะพันธุ์กระบองเพชร สร้างรายได้ 2 แสนต่อเดือน ขายส่งออกทั้งในและนอกประเทศ

เพาะพันธุ์กระบองเพชร สร้างรายได้ 2 แสนต่อเดือนที่หนุ่มโรงงาน หันมาสนใจเนื้อพันธุ์กระบองเพชรขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระบองเพชรหรือแคคตัส (Cactus) เป็นพืชที่มีรูปลักษณ์สวยงามและหลากหลาย มีความทนทานต่อสภาพอากาศแห้งแล้งและการดูแลรักษาง่าย กระบองเพชรเป็นพืชที่ได้รับความนิยมในการตกแต่งบ้านและสวน การเพาะพันธุ์กระบองเพชรสามารถสร้างรายได้สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการส่งออกทั้งในและนอกประเทศ

Related videos