เพาะเห็ดฟาง ช่วยลดโลกร้อน สร้างรายได้ 30,000 บาท/เดือน

การเพาะเห็ดฟางไม่เพียงแค่ช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากผลผลิตที่อร่อยและเป็นโปรตีน แต่ยังเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย เห็ดฟางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบการเพาะเลี้ยงที่สามารถทำได้ในพื้นที่จำกัดและใช้พลังงานน้อยกว่าการเพาะเลี้ยงพืชอื่นๆ นอกจากนี้ เมื่อมองในมิติการลดโลกร้อน การเพาะเห็ดฟางยังช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้วัตถุดิบเพราะเห็ดฟางสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นและอุณหภูมิสูง ทำให้เกิดการใช้พลังงานในการผลิตน้อยลง

Related videos