สร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 สร้างรายได้ปีละกว่า 5,400,000 บาท

มูลค่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 สร้างรายได้ปีละกว่า 5400000 บาท โดยนำข้าวเปลือกกก.ละ 10 บาท มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าขายได้กก.ละ 450 บาทการเพิ่มมูลค่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อสร้างรายได้ให้มากกว่า 5,400,000 บาทต่อปี เป็นกิจกรรมที่ต้องการการวางแผนและการจัดการที่ดี เพื่อให้ผลผลิตข้าวมีคุณภาพสูงและมีมูลค่าที่สูงขึ้น ด้วยการวางแผนและการจัดการที่ดี คุณสามารถสร้างรายได้ปีละกว่า 5,400,000 บาทจากการเพิ่มมูลค่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้ ทำให้ชีวิตของคุณมีความมั่นคงและสามารถขยายกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน

Related videos