Passive Income สร้างเงินเดือนละ 5,000 บาท!! ต้องเริ่มจากอะไร

การสร้างรายได้พาสซีฟ (Passive Income) เพื่อทำเงินเดือนละ 5,000 บาทอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่จำเป็นต้องใช้เวลาและความพยายามในขั้นตอนเริ่มต้น เนื่องจากการสร้างรายได้พาสซีฟมักต้องการการลงทุนแรกเข้าตลาด สามารถลงทุนเงินที่มีการจ่ายเงินปันผล (dividend) หรือกำไร (capital gain) ที่เป็นรายได้พาสซีฟในระยะยาว

Related videos