หากินแบบพอเพียง เอาคืนลุงน้อยเบ็ดคันเล็กๆก็เอาตัวใหญ่ขึ้นได้

หากินของคนบ้านนอก ประสบการณ์ที่ผ่านมาจะถูกสืบทอดและนำมาใช้ในการหาทางออกจากความยากลำบากในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวมีสมาชิกเพิ่มขึ้น การจัดหาอาหารก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพัฒนา นั่นอาจเป็นการขยายพื้นที่เพาะปลูกหรือเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์

Related videos