ทำบ่อ+เลี้ยงปลานิล สร้างรายได้ห่างไกลโรค

การเลี้ยงปลานิลในบ่อเป็นกิจกรรมต่างๆในการสร้างรายได้สูงและสามารถช่วยให้เรามีประสิทธิภาพปลานิลเป็นปลาที่มีราคาขายที่ดีในตลาดและความต้องการสูงสำหรับการเลี้ยงปลาในบ่อยัง สามารถช่วยในการติดโรคได้จากผลของการเป็นพาหะโรคนั้น

Related videos