ไอเดียดีมาก!! สร้างรายได้จากผักหวานที่ปลูกไว้หน้าบ้าน

ปลูกผักหวานในบ้านเป็นหลักโดยที่ไม่เพียงแค่ในพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านความเชื่อที่สร้างรายได้ที่ดีให้กับครอบครัวผักหวานเป็นผักที่มีรสชาติอร่อยและมีประโยชน์ทางโภชนาการสูงตามความต้องการใน ตลาดสูงเป็นผักที่นำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู

Related videos