ไอเดียสุดเจ๋ง D.I.Y ของเก่าเพิ่มมูลค่า สร้างเป็นตัวเงินได้

หากพูดถึงอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีระยะเวลาในการใช้งานและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา นำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตสินค้าใหม่ เช่น การทำกระเบื้อง, การทำเฟอร์นิเจอร์, หรือการทำบ้านไม้ใหม่ สร้างรายได้สามารถทำได้ทั้งในลักษณะกิจกรรมพาณิชย์และในลักษณะการสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม

Related videos