ไอเดีย 7 อาชีพเสริม ยุคโควิดโอไมครอน โครงสร้างอาชีพที่ก้าวแล้วมีเงิน

เปิดไอเดียอาชีพเสริม ในปี 2022 ใครตกงานมาดู 7 ไอเดียอาชีพที่มีโอกาสทำได้ ใช้เงินลงทุนไม่เยอะ มีโอกาสไปต่อในยุคโควิด​โอไมครอน การสร้างความยั่งยืนในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญอีกองค์หนึ่ง หน่วยผลิตแต่ละหน่วยควรร่วมมือและเชื่อมโยงกันเป็นชุมชนที่ยั่งยืนในตัวเอง (Self-Sustained Communities) โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เน้นการผลิตเพื่อตลาดภายในชุมชน

Related videos