สร้างรายได้ เดือนนึง 7 หลัก ไม่ใช้เงินทุน ต้องธุรกิจออนไลน์

คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ที่คุณสนใจ เช่น การขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการของคุณ หรือถ้าหากคุณมีทักษะหรือความชำนาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น การออกแบบกราฟิก, การเขียน, การสอน, หรือการทำงานอิสระในสายอาชีพของคุณเองได้เลย

Related videos