ไผ่นอกฤดูกาล ปลูกไผ่สะดิ้งสร้างอาชีพสร้างรายได้

การปลูกไผ่สะดิ้งหรือพันธุ์หญ้าหวานนอกฤดูกาลในเส้นทางที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกรได้ ไผ่สะดิ้งเป็นพืชที่เติบโตเร็วและมีความต้องการในตลาดสูงหน่อไม้ที่มีรสชาติอร่อยระบบ นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายรูปแบบ

Related videos