PASSIVE INCOME คืออะไร? 6 วิธีสร้างรายได้แบบโดยใช้ Affilate

การตลาดแบบพันธมิตรเป็นกลยุทธ์ที่อิงตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งที่เรียกว่า Affiliate จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทอื่น ความพยายามในการทำงานร่วมกันนี้เกี่ยวข้องกับผู้ค้า บริษัทในเครือ และลูกค้า ร้านค้าได้รับประโยชน์จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

Related videos